... grafický dizajn - webdizajn

Grafický dizajn stál vlastne na začiatku môjho celého podnikania. Práve toto kreatívne a nekonečne variabilné
prostredie ma priviedlo aj k tvorbe interiérov. Na začiatku to boli len pokusy, navrhnúť známim zo svojho okolia
logá pre firmy, vizitky, letáky. Postupom času prišlo na webstránky a samotná grafika ma čo nevidiac priviedla
k 3D modelovaniu, ktoré sa prenieslo do prác mojich príbuzných, pracujúcich v oblasti projektovania stavieb
v tej dobe formou poctivého ručného kreslenia na skicáky a pauzáky. Samozrejme, že 3D model rodinného
domu či nebodaj už aj interiéru, bol vtedy niečim výnimočným a vítali to ako projektanti tak aj samotní klienti.
Dnes aj vďaka konkurencii sa venujem grafickému dizajnu sporadicky t.j. novú prácu v tomto odvetví
nevyhľadávam, ale ak niekto prejaví záujem, určite ponuku neodmietnem.
printová grafika - navrhovanie, zalomovanie, predtlačová príprava tlačovín všetkých formátov
(vizitky, letáky, prospekty, almanachy, knihy)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
logotypy - návrhy firemného loga
(hlavičkový papier, objednávky, formuláre)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
web stránky - "re"dizajn starých
a výroba nových internetových stránok, registrácia domén, zápis webstránky do internetových katalógov
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3D grafika - vyhotovenie 3D modelov produktov, logotypov, budov, interiérových zariadení, atď


... grafika a webdizajn
... referencie
ukážka našich prác  >>>
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
čo Vám navrhneme, to Vám
aj zrealizujeme - obývačku,
kuchynskú linku, predsieň,
kúpeľňu, vstavané skrine
detské izby, spálne a iné
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
... printová grafika
ukážka prác
... webdizajn, logotypy, 3D grafika
ukážka prác

                 
   Návrh letáku s možnosťou                 Návrh tlačiva                 Návrh klubových kariet,
        ručného dopisovania         registračného formulára.      permanentky, vstupeniek,
      jednotlivých akcií klubu.                                                         kupónov pre potreby klubu.

                 
          Návrh prospektu A4              Návrh prospektu A4                 Návrh plagátu A3

                 
   Reklamný baner LaZUMBA       Pf 2011 pre športový          Návrh reklamného letáku,
         na plastovo-gumenú                klub LaZUMBA                   pre výrobcu mäsových
              plachtu 2x1 m                 na Vianoce a Silvester        výrob. / konkurz na grafika /

                 
   Návrh vizuálu cenovkových    Návrh vizuálu cenovkových    Návrh reklamných bočníc,
           regálových líšt pre                   regálových líšt pre             umiestňovaných na bok
            obchodný reťazec.                  rôznych výrobcov.                predajných chladničiek.

        
     Vytvorenie celkovej koncepcie               Navrhnutie kompletného dizajnu stránok
   webstránky jej štruktúry a dizajnu                              vrátane ich štruktúry
                          
        
     Vytvorenie celkovej koncepcie               Navrhnutie kompletného dizajnu stránok
   webstránky jej štruktúry a dizajnu                            vrátane ich štruktúry
                          
        
   Vytvorenie LOGA, celkovej koncepcie           Navrhnutie kompletného dizajnu stránok-webstránky jej štruktúry a dizajnu,      vrátane ich štruktúry, navrhnutie
             navrhnutie vizitiek, letákov,                      letákov a zabezpečenie ich tlače.
    klubových kariet a ostatných tlačovín.                              
           
 Logo architektonického        Logo firmy predávajúcej        Logo športového klubu
              ateliéru                      hracie a výherné automaty                  La ZUMBA


               
3D návrh vizuálu cenovkových      3D návrh stolového           3D vizualizácia osadenia
      regálových stojanov           stojanu na blokový papier           cenovkových líšt na
   pre výrobcu silikónových   s osadením lepiacej podložky  predajných chladničkách
           tubových tmelov
_